Nieuwe energie

 

Maisonnettes van Woonwaarts in Lankforst worden opgeknapt.

De werkzaamheden aan het eerste maisonnetteblok in Lankforst gingen maandag 2 mei echt van start met groot onderhoud aan de woningen in de 45e straat Lankforst. De eerste complete geveldelen werden uit de woningen gehaald en vervangen door nieuwe die kant en klaar van de vrachtwagen kwamen. Op andere plekken werd asbest verwijderd en op het dak komt nieuwe isolatie. Eind mei start de vernieuwing van keukens en badkamers bij de woningen die hiervoor in aanmerking komen.

Voor de sloop van het woonblok in de 46e straat en renovatie van woonblok aan de 14e straat moeten mensen verhuizen. Veel bewoners hebben al een andere woning gevonden deels kan men ook verhuizen naar een van de woningen die nu gerenoveerd worden. In de leeggekomen woningen in de 46e straat zijn enkele ingericht als ‘rustwoning’. Hier kunnen bewoners gebruik van maken wanneer er aan hun huis gewerkt wordt.

Asbest verwijderen.

Bericht mei 2022

In een artikelenreeks volgt de Dukenburger verschillende grote onderhoudsprojecten waarbij onderhoud en ontwikkelingen naar gasloos wonen gezamenlijk worden opgepakt. Vorige keer was de aandacht gericht op Vijverhorst. Nu op Aldenhof.

“We moeten onze huizen beter isoleren” is vaak een uitgangspunt in de voorbereiding naar gasloos wonen. In Aldenhof en straks in Meijhorst neemt woningcorporatie Talis dit uitgangspunt in onderhoudswerkzaamheden altijd mee. Dat gaat niet zonder overlast voor bewoners. Een aantal reacties van huurders en ook eigenaren van naastgelegen woningen in Aldenhof.

Daken niet op gelijke hoogte.

Al meer dan twintig jaar worden huurhuizen verkocht. Eerst om ‘wijken op te waarderen’. Later vanwege strenge eisen en heffingen vanuit Den Haag. Door al die verkopen blijken daken van naastgelegen huurhuizen niet op de gangbare manier (het op het dak leggen van een beschermende laag) geïsoleerd te kunnen worden. Er zouden hoogteverschillen ontstaan tussen huur- en koopwoningen. Daardoor bestaan risico’s op onderhouds- en lekkage problemen bij huisovergangen. Huurders hebben opdracht gekregen hun hele zolder leeg te halen zodat daken van binnenuit geïsoleerd kunnen worden.

Pijnlijk.

Er ligt een grote tijdsdruk op het isolatieproject in Aldenhof. Projectleider Denny Berends van Quadrant geeft aan dat hij pas zes weken voordat een woning aangepakt wordt bij bewoners op bezoek kan gaan. In die zes weken moeten huurders vervolgens hun zolder leeghalen. Dat is een gigantische klus. Een voorbeeld van wat dit allemaal betekent voor huurders is het pijnlijke verhaal van Theo en Ria Sanders over het moeten afbreken van Theo’s levenswerk: een Amerikaanse modelbaan op zolder. “We hebben de zolder moeten leeghalen. We wonen 44 jaar in Aldenhof. Dus je kan je voorstellen wat dat betekent”, vertelt Theo. “Ik ben op die zolder dertig jaar bezig geweest met mijn grote hobby: het bouwen van een modelspoorbaan. Deze modelbaan in spoor H0 moest helemaal worden afgebroken. Ik ben begonnen met de bouw toen mijn dochter, die in de Verenigde Staten woont, specifieke Amerikaanse spoormodellen en accessoires opstuurde. Bij de modelbaan ging ik zelf van hout huisjes, industriegebouwen, stations en bijvoorbeeld een zagerij nabouwen. Ik koos ervoor om alles in het tijdsbeeld van de jaren 60 te kopiëren inclusief seinen en wissels. Alles op schaal H0 (1 op 87), de standaardschaal in de modelwereld. En de hele baan was al gedigitaliseerd.”

Op verkeerde been gezet.

Theo en Ria vervolgen: “De modelbaan moest opeens onder grote tijdsdruk worden afgebroken. Maar daarna gebeurde er niets. We zijn op het verkeerde been gezet door afwijkingen in de planning van het groot onderhoud.” Zij zeggen tot nu toe geen idee te hebben wanneer hun huis aan de beurt is. Ook onrust bij eigenaren Ook roeren zich inmiddels enkele eigenaren van koopwoningen met klachten over communicatie met woningcorporatie Talis. “De informatie over wat er gaat gebeuren is erg traag. Het meeste moet je horen van werkmensen. Pas op het laatste moment komt er een brief.” Daarnaast blijkt er onvrede over de oplossing die als dakovergang is gekozen tussen huur- en koophuizen. Hierbij krijgt het huurhuis over de hele breedte nieuwe dakpannen. De overgang van nieuwe naar oude pannen wordt echter binnen de maten van het koophuis gecreëerd. Een huiseigenaar vraagt zich af: “Leg je zo niet toekomstige storingen met lekkages automatisch bij kopers van de woningen? Je mag alles doen als je maar binnen de maat van je eigen bezit blijft.” Op sociale media zijn vergelijkbare geluiden te lezen. Bewoners van koophuizen zeggen zich nu te willen organiseren.

Wederhoor.

De redactie is vervolgens voor wederhoor op zoek gegaan naar meer informatie over het onderhoudsproject (met in het achterhoofd de compleet ogende openbare informatie over het Jerusalemproject in Heseveld). Maar helaas: de werkzaamheden in Aldenhof staan nog niet op de kaart of op de website van woningcorporatie Talis. Laat staan bij het overzicht groot onderhoud. In het volgende nummer van de Dukenburger wil de redactie daarom Talis rechtstreeks laten reageren op deze bewonersklachten. De redactie wil in dat artikel ook bewoners aan het woord laten, die positieve ervaringen hebben bij dit project.

Bericht juni 2021

 

Zwanenveld en een deel van Lankforst zijn aangewezen om als eerste wijken in Dukenburg aardgasvrij te worden. Ze zijn als proeftuin aangewezen. Maar hoe gaat het ondertussen op andere plekken in Nijmegen? Meijhorst had de eerste aardgasvrije buurt in Dukenburg, in Heseveld komt er nu ook een. We gingen er kijken.

Begin 2020 werd het vernieuwbouwplan van de wijk Jerusalem definitief. 73,6 procent van de bewoners stemde in met de plannen van woningcorporatie Talis om de huizen af te breken en op dezelfde plek weer op te bouwen.

Prefab en rocklegende Jerusalem ligt in Heseveld en kreeg zijn naam door de lage lichtgekleurde huizen. Na de Tweede Wereldoorlog gebouwd met Marshallgelden in een prefab-systeem. Eddie en Alex van Halen, van de rockband Van Halen groeiden hier op, in een wijk met van oudsher sterke sociale structuur. Op de plek van deze naoorlogse prefab-huizen komen nu 220 nieuwbouwwoningen. De uitgangspositie is dat al deze huizen aardgasvrij kunnen zijn. De eerste en bijna belangrijkste stap was – naast aanvraag van vergunningen en bouwplannen – het sociaal plan. Het is nogal wat voor bewoners om niet alleen het huis, waar je misschien al tientallen jaren gewoond hebt, te verlaten maar om zelfs te zien dat het gesloopt wordt. De impact zal hier enorm zijn vertelde bestuurder Ronald Leushuis begin 2020.

Als de redacteur bij een paar bewoners staat te praten gaat net een huis gesloopt worden waar een van hen jarenlang heeft gewoond: “Het komt wel aan hoor. Gisteren was ik nog even hier en stond het huis van de buren er nog. Nu is het al helemaal weg.’ Anderen geven aan dat ze deuren uit het oude huis hebben bewaard, “Die komen straks weer in de bijkeuken, toch nog iets van vroeger.”

De nieuwe huizen worden op de bestaande fundamenten gebouwd.

Koning winter regeerde over Nederland, meerdere vorstdagen achter elkaar, sneeuwjacht en oostenwind. Deze winterweek was dé testcase voor de 100% gasvrij huizen in Meijhorst van woningcorporatie Portaal. Van voorjaar 2018 tot de zomer van 2019 is er een technisch hoogstandje verricht. De huizen zijn ingepakt als zijn het thermosflessen om ze vervolgens te verwarmen met een warmtepomp. Nul-op-de-meter, geen hogere kosten. Eind 2020 bezochten we veel bewoners (klik hier) en we kregen veel positieve reacties. Grootste minpunt was de warmte in de zomer die, eenmaal in huis niet weg te krijgen was.

Februari 2021 kwam er ineens een stroom van berichten op sociale media waar direct de politiek in dook. Kon het systeem dan toch die vorstdagen niet aan? Een snelle informatieronde op woensdag 10 februari, bij ons bekende adressen was echter positief, iedereen die wij bereikten zat er warmpjes bij.

Test locatie in Uithoorn

Je hoort het van meerdere kanten: “Waterstof is de toekomst, daarom zouden ook nieuwe huizen een gasaansluiting moeten krijgen". Anderen verwijten overheden van kokervisie door nu gas helemaal uit te bannen en nieuwe woningen niet meer aan te sluiten op het gasnet. Hierdoor dreigen bewoners overgelaten te worden aan monopolisten die warmtenetten beheren zoals momenteel speelt in Nijmegen Noord.

All-Electric, het andere alternatief zal veel dure aanpassingen aan de woningen betekenen. Veel huiseigenaren zullen dit niet op kunnen brengen. Er schuilen dus andere kanten aan de huidige politieke keuze, let wel niet die milieu keuze! We zullen van de fossiele brandstoffen af moeten, stoppen met het opstoken van onze aarde.

Toch gas? Ja, maar dan ander gas. Waterstof is een gas dat prima geschikt is als brandstof voor de cv-ketel, ook koken met waterstof is technisch mogelijk.

In september 2020 voerde netbeheerder Stedin een test uit in veertien sloopwoningen in Uithoorn. In deze huizen werden de aardgasleidingen aangepast en werden waterstof cv-ketels geplaatst. De test duurde twee weken en leerde dat de woningen goed te verwarmen waren met waterstof. Stedin werkte bij de test samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant DNV GL. Feenstra voerde werkzaamheden uit en Nefit Bosch en Remeha leverden de waterstof cv-ketels.  

“De eerste conclusie is dat we naast de theorie nu ook in de praktijk hebben aangetoond dat bestaande (aard)gasleidingen naar waterstof omgebouwd kunnen worden”, meldt projectleider Frank van Alphen van Stedin. “De tweede conclusie is dat we met deze ombouw hebben ervaren dat de aanpassingen aan het bestaande gasnet minimaal tot geen waren.” Bron en foto’s: Waterstof Magazine Klik hier voor het artikel

 

In het NOS journaal van 28 december 2020 was het volgende item te zien: ‘Noordelijke provincies willen dat waterstof banenmotor in regio wordt’. Klik hier voor het artikel op de NOS website

Bericht december 2020