Visie Dukenburg

Er komen twee inloopbijeenkomsten voor het bestemmingsplan Winkelsteeg.

Op en rond de ‘Winkelsteeg’ in de wijk Goffert komen de komende jaren veel verschillende ontwikkelingen. Een daarvan is de komst van een nieuw zwembad klik hier voor meer informatie . Ook komen hier 500 tijdelijke woningen. Klik hier Voor de verdere plannen geldt dat ze de komende tijd verder worden uitgewerkt. De gemeente gaat dit samen doen met bewoners, ondernemers, woningbouworganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden.

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren is er een film gemaakt. Klik hier voor de film

Op dinsdag 13 september 2022 heeft college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen het ambitiedocument ROC-Zwanenveld vastgesteld. Dit document vormt dé basis voor de ontwikkeling van de voormalige ROC-locatie in Zwanenveld Dukenburg. De ambitie is dat op dit terrein zo’n 450 appartementen komen in grootte van ca. 50 m² tot zo’n 100 m². De gemeente Nijmegen, bewoners en initiatiefnemers Ten Brinke en Slokker Vastgoed hebben deze ambitie vormgegeven. Hiervoor is er het laatste jaar een participatietraject geweest en hebben omwonenden hun input kunnen leveren. Met het vaststellen van het ambitiedocument door het Nijmeegs college is de woningbouw op het braakliggende terrein weer een stap dichterbij.

Vervolgproces
Ten Brinke en Slokker Vastgoed werken de plannen verder uit. Tussentijds zullen zij bewoners blijven betrekken via participatiebijeenkomsten over verdere ontwikkeling van het plan en de inrichting van het openbare gebied. Naar verwachting kan in het eerste kwartaal van 2023 de bestemmingsplanprocedure starten. Dit zal ongeveer 6 maanden duren en daarna kan de omgevingsaanvraag worden ingediend. Mogelijk start de realisatie al medio 2024.

Meer informatie? Klik hier voorde website 'Zwanenpark'.

En voor het ambitiedocument Klik hier

Bericht september 2022

Op het voormalige ROC-terrein in Zwanenveld gaat gebouwd worden. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en Slokker Vastgoed zijn nu de eigenaren. Ten Brinke is de toekomstige bouwer van de woningen. Het geheel krijgt de naam ‘Zwanenpark’. Park omdat ook andere, buurtbewoners, wandelaars langs het kanaal enzovoort, van het parkgedeelte gebruik kunnen maken.

Op 30 september is er afgetrapt met een startbijeenkomst. Buurtgenoten en geïnteresseerden konden meepraten en ideeën brengen. Op de website, klik hier staat veel informatie van de startbijeenkomst en het verslag.

Er vinden drie themabijeenkomsten plaats. Deze gaan over verkeer en parkeren, de gebouwen en de openbare ruimte, het groen en de maatschappelijke voorzieningen en het woonprogramma. Daarna volgt een slotbijeenkomst, uitnodigingen komen via de nieuwsbrief.

Via de website van Zwanenpark kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

 

In september 2021 heeft woningcorporatie Woonwaarts groen licht gegeven voor een renovatieplan van de vijf maisonnette blokken in Lankforst. Het gaat om 120 woningen waar de woningcorporatie samen met een bewonersprojectgroep nu de plannen voor heeft onthuld. Naast de bouwtechnische kant van dit project gaat er ook ingezet worden op ‘sociale verduurzaming’. De provincie Gelderland heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld vanuit de leefbaarheidsalliantie. Woningcorporatie Woonwaarts werkt hierin samen met diverse partijen zoals de gemeente Nijmegen en Bindkracht10.

Woonblok 46e straat gesloopt.

Van de vijf maisonnettewoonblokken krijgen er drie, 43e, 44e en 45e straat Lankforst groot onderhoud en gaan dus opgeknapt worden. Het blok aan de 14e straat wordt uitgebreider aangepakt en krijgt een renovatie waarbij de indeling zal veranderen. Hier komen ook vier kleine bedrijfsunits op de begane grond bij. Het Woonblok in de 46e straat gaat gesloopt worden. Hier zal nieuwbouw komen met 31 levensloopbestendige appartementen. Door deze sloop en nieuwbouw ontstaat er ook een verbinding met het groen van Dukenburg en komt het ‘Uilenbosje’ directer in het leefgebied van de bewoners.

Ingrijpende maatregelen voor bewoners.

Het hele project krijgt de naam: ‘Leven in Lankforst’ en zal bouwtechnisch uitgevoerd gaan worden door de combinatie Hagemans – Klokgroep. Voor de bewoners zal het enorm ingrijpend zijn. Er zullen mensen, min of meer gedwongen, hun woning uit moeten. “Bindkracht 10, Woonwaarts en bewoners werken nu samen om van idee tot uitvoering te komen”, schrijft Woonwaarts in zijn bekendmaking. De afgelopen jaren heeft een groep bewoners meegedacht en meegepraat over de plannen. Vijf bewoners zijn als vertegenwoordiging opgenomen in het ‘bouwteam’. Dit team is een samenwerkingsverband tussen de aannemer, de bewoners en woningcorporatie Woonwaarts.

Volgen in de Dukenburger

De Dukenburger gaat dit project in Lankforst volgen, binnenkort gaan we met de partijen in gesprek. Twee bewoners hebben zich hiervoor al aangemeld. ‘Oog voor elkaar’ zal hier een belangrijke factor worden en de Dukenburger zal hier dus in zijn gelijknamige artikelserie aandacht aan gaan besteden. Bouwtechnisch kan er, wanneer voldoende bewoners akkoord gaan, in april 2022 begonnen worden. Het totale bouwplan zal daarna nog heel 2023 in beslag nemen, dan hebben alle woningen ook het energielabel A.

Bericht oktober 2021

Donderdagmiddag 2 september 2021 was er een informele bijeenkomst op de bouwplaats in Tolhuis bij het Hof van Nijmegen- project. Esther Lamers (directeur bestuurder van woningbouwcorporatie Woonwaarts), Jasper Karel (adjunct-directeur van Klok-groep), wethouder Noël Vergunst en vertegenwoordigers van bouwer, woningcorporatie en gemeente waren samengekomen om kort het hoogste punt van de nieuwbouw te vieren.

Geheel coronaproef kwam men samen midden op de toekomstige 27e straat Tolhuis, het mooie weer speelde goed mee.

Klok-groep projectontwikkelaar Pieter de Kort stelde iedereen voor. Na een bezichtiging van enkele appartementen en een hoekwoning waren er korte toespraken. Noël Vergunst opende en gaf onder meer aan dat er bewust gekozen is voor straatnummers: het is een deel van Tolhuis en geen aparte wijk aan de Van Schuylenburgweg. Op het eind van zijn relaas refereerde hij aan het warmteoverdracht-station en de terechte reacties van de bewoners die het voor hun deur zouden krijgen. De drie betrokken wethouders wisten echt van niets. Esther Lamers vertelde dat hier een mooie mix van koop- en huurhuizen komt met 42 huurappartementen, 52 koophuizen en 62 huurhuizen. Van de huurhuizen zijn er twintig ingericht tot levensloopbestendige van een rijtje huizen, hebben een extra kamer op de begane grond. Een van de grotere huizen, met twee verdiepingen, is geschikt voor een gezin met veel pleegkinderen. Jasper Karel van Klok-groep legde uit dat de plannen om het grote betoncomplex van de oude HAN (hogeschool Arnhem-Nijmegen) om te vormen tot wooncomplex al snel van tafel waren. Een bouwplan met een vijf verdieping hoog woningfront langs de Van Schuylenburgweg werd door de gemeente afgeblazen omdat het een te grote aantasting van het groen werd. Hij is tevreden met de nu gekozen invulling. Na deze toespraken ontkurkten Esther, Jasper en Noël de champagne en samen heffen ze het glas op het bereiken van het hoogste punt van project Hof van Nijmegen in Tolhuis. De bouw zal zonder tegenslagen midden 2022 afgerond zijn.

Een kijkje op de bouwplaats begin september leert dat er inmiddels vijf huizenblokken in omvang staan. Bij een zesde wordt gewerkt aan het fundament. De eerste huizenblokken hebben al deels gemetselde buitenmuren. Blok vier kreeg op dat moment een puntdak. In het appartementengebouw werd er op de onderste verdiepingen al het tegelwerk in keuken en het sanitair aangebracht.

Bericht oktober 2021