Visie Dukenburg

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal (ten zuiden van de Neerbosscheweg, bedrijventerrein Winkelsteeg en rond station Goffert).

 

Vanaf augustus 2020 starten communicatieacties. Op donderdagavond 27 augustus is er een informatiebijeenkomst.

Dit alles is onderdeel van het toekomstplan ‘Omgevingsvisie Nijmegen, stad in beweging’. Dit plan is naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat we de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen moeten opvangen. Er moet dus gezocht worden naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone.
Het idee is grofweg dat in het gebied woningen worden toegevoegd en er meer een mix komt van werken en wonen. Dat het kanaal veel meer wordt benut en er betere verbindingen komen met de omliggende wijken. En om extra ruimte te maken voor bebouwing bij station Goffert denkt men ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen van de Graafseweg bij het station. Er zijn volop kansen om de Kanaalzone-Zuid en Winkelsteeg mooier te maken.

In een eerste fase (mei-juli 2020) is met verschillende betrokkenen gesproken over de eerste ideeën. En er zijn digitale bijeenkomsten geweest. Na de zomervakantie worden deze ideeën uitgewerkt. Dan volgt de aanvraag voor een Woondeal bij het Rijk voor o.a. financiële ondersteuning. Voor deze aanvraag zijn plannen voor de Kanaalzone en Winkelsteeg op hoofdlijnen nodig. Ook wordt in dit plan gesproken over het stationsgebied Goffert en tijdelijke woningen in de Winkelsteeg. Vreemd dat de huidige berichtgeving (juli 2020) niets over Dukenburg vermeldt. 

Winkelcentrum Weezenhof valt buiten het plangebied.

De gemeente wil nu zoveel mogelijk in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties die in de gebieden wonen, werken, recreëren of er op een andere manier bij betrokken zijn. Dit is voor een deel al gebeurd en krijgt een vervolg na de zomervakantie 2020. Op donderdag 27 augustus volgen tafelgesprekken tussen 16.00 en 22.00 uur. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van voor- en achternaam (+ eventueel bedrijfsnaam) en de naam van de wijk/buurt waar men woont/gevestigd is. Aangemelde ontvangen in de week voor de bijeenkomst aanvullende informatie.

Meer informatie Klik hier voor meer informatie Kanaalzone

Bericht juli 2020

 

Onderzoek ministeries: structureel onvoldoende geld voor bouw en verduurzaming sociale huurwoningen.

 

Genoeg betaalbare woningen bijbouwen. Zorgen dat wijken niet achteruitgaan. Onze huizen verduurzamen. “Dat is allemaal hard nodig en daar zijn wij woningcorporaties voor”, zegt Esther Lamers, voorzitter van het ‘Platform Nijmeegse Woningcorporaties’ (PNW) en bestuurder van Woonwaarts stellig. “Maar de opgaven en middelen van corporaties zijn flink uit balans. Ook in onze regio. Dit heeft grote consequenties voor onze huurders en woningzoekenden”. Een onderzoek in opdracht van drie ministeries en onze branchevereniging Aedes bevestigt dit.

Bouw van 3.000 nieuwe woningen in gemeente Nijmegen in gevaar?

In de Dukenburger hebben we het vaker geconstateerd: regelmatig roept iemand dat ie in Dukenburg niet dood gevonden wil worden. ‘Ramptoeristen’ die altijd een verklaring hebben waarom het hier fout gaat. Een achtergebleven stadsdeel. Geen jeugd meer. Afvoerputje van de samenleving. Opgenomen in een Treurtrips-toptien. Met foto’s om dat te ‘bewijzen’. Enzovoorts. Klopt dit? Nee natuurlijk. Hierbij een kleine hulp om betere beelden over ons stadsdeel te vinden.

Belangrijkste bronnen

Als je Dukenburg googelt, kom je snel Wikipedia tegen met uitgebreide informatie over ons stadsdeel.

De komende jaren wordt in Dukenburg veel gebouwd. De grote projecten zijn langs het Maas-Waalkanaal en bij station en Winkelcentrum Dukenburg. Maar er is meer. Hieronder zetten we ze op een rij.

Hof van Holland

156 nieuwe woningen in Tolhuis op het HANterrein langs de Van Schuylenburgweg. Gereed in 2022. Zie de Dukenburger nummer 2-2020, pagina 42.

Streekweg

Het schoolgebouw waar vroeger het Mondial College was wordt gesloopt. Hier komen woningen. Wethouder Vergunst: “We willen daar andere type leefmilieus een kans geven, bijvoorbeeld mensen die dingen met elkaar delen.”

ROC-terrein

In Zwanenveld tussen het spoor en de 43e straat. Het terrein ligt al meer dan tien jaar braak. De projectontwikkelaar heeft op 7 februari een concreet plan gepresenteerd aan de gemeente. Reactie van wethouder Vergunst: “Ziet er veelbelovend uit.” Wordt vervolgd.

De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe (ontwerp)visie op de stad voor de komende jaren gepubliceerd: de Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in beweging. Hierin staan veel ideeën die voor Dukenburg grote gevolgen kunnen hebben. Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje.

De kanaal-zone zal een belangrijk te ontwikkelen gebied voor toekomstige woningbouw zijn.

In binnen- en buitenland werd onze mooie stad ook wel de stad aan de Waal genoemd. De afgelopen twintig jaar lag de nadruk van ons gemeentebestuur op nieuwbouw en stadsontwikkeling in het land over de Waal (Nijmegen-Noord). Later volgde ook nieuwbouw in Nijmegen-West (het Waalfront). Er werd een nevengeul langs de Waal gegraven. In het stadhuis werd dan ook al lange tijd niet meer gesproken over stad aan de Waal. Het nieuwe gezegde werd Nijmegen omarmt de Waal. Problemen Vele tientallen miljoenen werden gepompt in deze gebieden. In grote delen van de rest van de stad werd nauwelijks geïnvesteerd, ook niet in de wijken aan beide zijden van het Maas-Waalkanaal.